Program Geliştirme Toplantısı Yapıldı

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle öğrenim görülecek derslerin 50 dakika yerine 25 dakika süresinde işlenmesi ile örgün eğitimde hedeflenen kazanımlarda kayıplar yaşanmaması için ders içerikleri ile ilgili program geliştirmeye yönelik bir toplantı düzenlenmiş ve 15 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü adına aşağıdaki kararlar alınmıştır.

  1. Destekleyici Dijital Ders Materyallerinin Paylaşımı

Trakya Üniversitesinin pandemi sürecinde eğitimi yürütebilme adına atmış olduğu ilk adım niteliğini taşıyan, asenkron eğitim amacıyla tasarlanmış ve https://eders.trakya.edu.tr adresinden ulaşılabilen Trakya Üniversitesi E-Ders platformunun senkron eğitim süreçlerinde de destekleyici bir araç olarak kullanılması planlanmıştır. Derslerin hocaları tarafından her bir dersin içeriği analiz edilerek, öğretim elemanı-öğrenci etkileşimini şart koşan tartışma, soru-cevap, beyin fırtınası gibi aktif öğrenme için elzem öğretim tekniklerinin kullanımını şart koşan öğrenme hedeflerine 25 dakikalık oturumlarda öncelik tanınacaktır. Ancak Bloom taksonomisinin nispeten alt basamaklarında yer alan bilişsel kazanımları ilgilendiren, ders içeriği olarak daha yapılandırılmış konuları barındıran hedeflere ulaşılmasında öğrenciler ders notu, sunum, video, poster, podcast gibi E-ders platformu üzerinden paylaşılacak destekleyici medya uygulamalarını takip etmelerini gerektirecek etkinlikler yapılacaktır.

  1. Tersyüz sınıf uygulamaları

Birinci adımda sözü geçen etkinlikler, uygulamalı saati bulunan dersleri de kapsamaktadır. Ancak özellikle uygulamalı derslerde öğrencinin öğrenme görevleri ile tek başına bırakılmasının doğru bir uygulama olmadığı görüşünde uzlaşılmıştır. Tersyüz sınıf uygulamaları teorik çerçevesi uyarınca öğrenciler uygulamalı derslerde E-ders platformu üzerindeki destekleyici materyallerle hafta boyunca kendi tempolarında çalışmalarını yürütecek ve canlı ders saatleri sırasında vakit uygulamalı etkinliklere ayrılacaktır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programı bünyesinde uygulamalı dersler ağırlıklı olarak bilgisayar yazılımlarının kullanımını ilgilendirdiği için, ekran paylaşımı özelliği ile ders hedefleri açısından herhangi bir dezavantaj oluşmadığı ve tersyüz sınıf uygulamalarının rahatça uygulanabileceği kararına varılmıştır.

  1. Çevrimiçi öğrenme topluluklarının kullanımı

Öğretim tasarımı alanındaki araştırmalar, çevrimiçi öğrenme topluluklarının öğrencilerin başarıları, güdülenme düzeyleri, zihinsel gelişimleri, katılımları, etkileşimleri gibi farklı değişkenler üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Gerek öğrencilerin uzaktan eğitimde sınıf ortamında gerçekleşen akran öğrenmesi unsurundan mahrum kalmaması için, gerekse cevaplanması/çözümlenmesi aciliyet gerektirmeyen ancak en nihayetinde öğretim elemanı tarafından adreslenmesi uygun olan sorular/tartışmaları destekleyebilmek ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi elde edebilmek adına Edmodo, Quora, Ask.FM, gibi Web 2.0 araçlarında yahut çeşitli Öğrenme Yönetim Sistemleri üzerinde oluşturulacak çevrimiçi öğrenme topluluklarının kullanılması kararı alınmıştır. Canlı derslerin işlenmeyen 25 dakikasını telafi edebilmek için hafta boyunca öğrenme topluluklarında yer alan forum, tartışma panosu gibi araçlarda sürecek aktif öğrenme etkinlikleri kullanılacaktır.

  1. Süreç Değerlendirme ve Seçki Dosyası uygulamaları

Derslerin 25 dakika süreye indirilmesi özellikle aktif öğrenmeye ilişkin öğrenme hedefleri açısından telafi edilmesi gereken bir sorun yarattığı için, bu tür öğrenmede ölçme ve değerlendirme için kullanılan alternatif yöntemler olan seçki dosyası (portfolyo) uygulamaları gibi süreç değerlendirme tekniklerinin kullanımının uygun olacağı ortak görüşüne varılmıştır. Öğrencilerde derse devam motivasyonu ve konsantrasyonu dinç tutmak, bir çeşit meydan okuma sağlayabilmek adına öğrencilere Web 2.0 form araçları ile quiz'ler uygulanması, uygulamalı dersler bünyesinde ortaya çıkan ürünlerin ise seçki dosyasında akranlar tarafından görülebilecek şekilde sergilenmesi ve başarı değerlendirmede alternatif bir yöntem olarak kullanılması kararı alınmıştır.

Bu içerik 15.10.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 44 kez okundu.